Seniorské domy   >  Služby a péče  >  Služby seniorského domu

Služby seniorského domu


SLUŽBY SENIORSKÉHO DOMU


Služby seniorského domu můžeme rozdělit na ASISTENČNÍ (paušální) a služby DOPLŇKOVÉ
Asistenční služby jsou součástí nájmu a jsou poskytovány personálem seniorského domu. 
Služby doplňkové jsou služby, které jsou zpoplatněny a jsou objednávány dle individuálních požadavků a přání klienta. Poskytovány jsou buď personálem seniorského domu nebo externími poskytovateli služeb.


Samozřejmou součástí služeb v Seniorských domech je i správa, údržba a chod celého areálu (budova, komunikace a chodníky, zeleň v okolí), zajištění bezpečí areálu - otevírání a zavírání společných a společenských částí objektu dle stanoveného provozního řádu a zajištění pořádku a čistoty v domě a společných prostorách areálu.ASISTENČNÍ SLUŽBY 

 • služby poskytované personálem seniorského domu (ředitel, asistenční služba, správce, údržbář)
 • přítomnost personálu v areálu v pracovní době a zajištění asistenčních služeb
 • vypracování individuálního plánu služeb a požadavků pracovníkem seniorského domu
 • zprostředkování lékařské péče - pravidelné návštěvy u lékaře nebo lékař v areálu (praktický lékař)
 • zprostředkování lékařské a domácí péče (terénní pečovatelská a zdravotní služba)
 • zprostředkování výběru a dodání zdravotních a rehabilitačních pomůcek
 • poradenství v oblasti příspěvků a zdravotních pomůcek
 • vlastní vůz seniorského domu (dovoz k lékaři, na úřady, na nákup, na akce apod. dle rozvrhu a plánu jízd)
 • pomoc v domácnosti, včetně drobného úklidu a pomoci
 • donáška léků a dohled nad jejich podáváním
 • donáška nákupu v případě potřeby 1x týdně
 • dovoz velkého nákupu 1x týdně
 • zprostředkování stravování a předání jídel klientům
 • zprostředkování praní a žehlení prádla
 • zajištění kontaktu s opraváři a údržbou dle potřeby klienta
 • zajištění kontaktu s úřady (pomoc při vyřizování příspěvků atd.)
 • administrativní úkony v rámci provozu
 • užívání veškerých společných prostor areálu (areál, společenská místnost)
 • organizace volnočasových aktivit (např. cvičení na židlích, šikovné ruce, zahradnický kroužek, promítání filmů apod.)
 • organizace aktivizačních programů (např.canisterapie, pohybové terapie, muzikoterapie apod.)
 • organizace výletů, koncertů, přednášek, výstav, kulturních a společenských akcí
 • zprostředkování doplňkových služeb, manikůra, pedikůra, masáže, kadeřník aj.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

rozšířené služby poskytované buď personálem seniorského domu (vedoucí seniorského domu, sociální pracovnice, správce) a služby poskytované externími dodavateli služeb. Platba za tyto doplňkové ceny jsou hrazeny individuálně klienty a ceny jsou určeny platnými ceníky seniorského domu a ceníky externích dodavatelů a poskytovatelů těchto služeb.


Služby poskytované nadstandardně personálem seniorského domu (dle ceníku doplňkových služeb):

 • kompletní úklid a mytí oken
 • praní a žehlení prádla
 • nadstandardní provozní služby (doprava k lékaři, na lékařská vyšetření apod.)
 • doprava vozem seniorského domu nad rámec rozvrhu jízd (k veterináři, do města, převoz věcí apod.)
 • individuální a soukromé zajištění kontaktu s úřady, administrativní úkony, poštovní služby
 • uložení cenností do trezoru
 • zajištění klientských změn a nadstandardu v bytových jednotkách
 • zapůjčení zdravotních pomůcek
 • venčení psa a návštěva veterináře
 • zapůjčení zahradního nářadí atd.
Služby poskytované externími dodavateli služeb (dle ceníku externích dodavatelů): 

 • pedikúra
 • kadeřník
 • fyzioterapeut
 • rehabilitace, masáže
 • zájmové kroužky (jóga, cvičení, šikovné ruce, práce na PC, výuka AJ atd.)
 • terapie - pohybové terapie, canisterapie, ergoterapie atd.
 • výlety a zájezdy pro seniory
 • kulturní a společenské akce

Stravování v areálu:


Je na každém klientovi, aby si rozhodl, zda chce využívat objednání jídla za výhodnou cenu až do bytu. Z jídelního lístku je možné si vybrat z několika jídel a je také možné zvolit i dietní stravu. Dostupná je i kombinace výběru pouze v některé dny. Díky kuchyňské lince, která je součástí každé bytové jednotky, má každý klient možnost si v pohodlí svého domova uvařit a pohostit tak třeba svou rodinu či známé.

Terénní pečovatelská a zdravotní služba v areálu:


Pro klienty, kteří potřebují odbornou péči ve větší míře, jsou zajištěny terénní pečovatelské a zdravotní služby. Pro poskytování pečovatelských služeb je naším  partnerem společnost HEWER z.s., která uživatelů, poskytuje pečovatelské služby dle jejich potřeb, předem stanovených cílů a to v případě potřeby i 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Cena těchto sjednaných služeb se řídí ceníkem společnosti HEWER z.s.


Pro poskytování zdravotních služeb je pak naším smluvním partnerem společnost HOME CARE Services & Supplies, která již od roku 1997 zajišťuje zdravotní péči. Tato péče je indikovaná pouze praktickým lékařem a je hrazena ze zdravotního pojištění. Praktický lékař určuje časový rozsah a frekvenci návštěv.


Lékař v areálu:


Klienti Seniorského domu Ořech mohou a využívají služeb a pomoci praktického lékaře z blízkého okolí, který pravidelně navštěvuje areál a speciálně ty klienty, kteří jsou méně pohybliví nebo nemocní. 


Vůz seniorského domu:

Pro potřeby klientů je v seniorském domě k dispozici vůz (9-ti místný), se speciální úpravou pro vozíčkáře, součástí této úpravy je i nájezdová rampa. Vůz je k dispozici pro klienty v rámci plánovaného programu jízd.