Seniorské domy   >  Služby a péče  >  Pečovatelské a zdravotní služby

Pečovatelské a zdravotní služby


Terénní pečovatelská a zdravotní služba v areálu


Terénní pečovatelská služba
Pro klienty, kteří potřebují odbornou péči ve větší míře, jsou zajištěny terénní pečovatelské a zdravotní služby. Naším partnerem je společnost HEWER z.s., která uživatelů, poskytuje služby dle jejich potřeb, předem stanovených cílů a to v případě potřeby i 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a to včetně víkendů a svátků. Cena těchto sjednaných služeb se řídí ceníkem společnosti Hewer z.s. Více informací naleznete zde.

Nejčastější úkony pečovatelské služby:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při přípravě stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • základní sociální poradenství
 • doprovod k lékaři, do zdravotnického zařízení
 • doprovod na kulturní a společenské akce


Terénní zdravotní služba
Pro poskytování zdravotních služeb je pak naším smluvním partnerem společnost Zdravotní služba Květuše s.r.o., která zajišťuje zdravotní péči. Tato péče je indikovaná praktickým lékařem a je hrazena ze zdravotního pojištění. Praktický lékař určuje časový rozsah a frekvenci návštěv. 
Zdravotní péči provádí zkušené registrované sestry a sestry specialistky. Nejčastější výkony terénní zdravotní péče:
 • odběry krve, měření TK a pulsu
 • aplikace injekcí a infúzní léčba
 • hojení ran, převazy defektů kůže
 • péče o drény, cévky, stomie
 • rehabilitační ošetřování
 • specializovaná domácí zdravotní péče
 • pooperační a poúrazové stavy
 • onkologická onemocnění
 • stavy po cévních příhodách, či infarktu myokardu
 • metabolické poruchy

Úhrada nákladů - péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami v rozsahu, který lékař stanoví jako potřebný.
Individuální zdravotní péče nad rámec indikace lékařem je možná, úhrada těchto úkonů je pak dle ceníku konkrétní terénní zdravotní služby.